img191

Moralność Pani Dulskiej, 2000, na zdjęciu: Grażyna Madej, Anna Januszewska, fot. Marek Biczyk