Fascynujący świat „Akropolis”

Wawel, rysunek Stanisława Wyspiańskiego z pierwszego wydania "Akropolis"

Wawel, rysunek Stanisława Wyspiańskiego z pierwszego wydania „Akropolis”

W najbliższy wtorek, 3 marca w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbędą się dwa otwarte wykłady autora adaptacji scenicznej „Akropolis”, prof. Włodzimierz Szturca, na co dzień wykładającego na Uniwersytecie Jagiellońskim i w krakowskiej szkole teatralnej. Nietuzinkowa postać, łącząca w sobie doświadczenie naukowca oraz teatralnego praktyka, wprowadzi słuchaczy w teksty kultury, którymi posiłkował się Wyspiański pisząc „Akropolis” oraz w pracę reżyserską Anny Augustynowicz.

Ze strony bloga teatru można pobrać także nowe teksty omawiające dramat Wyspiańskiego napisane specjalnie dla Teatru Współczesnego w Szczecinie przez prof. Włodzimierza Szturca: „Architektura dramaturgii „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego”, „Tradycja helleńska w „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego. Wawel-Troja-Elsynor” oraz „Tradycja hebrajska w „Akropolis”. Gobelinowa historia Jacobi”.

A co czeka nas na wtorkowych wykładach?

„Akropolis” – Teatr – świątynia, miejsce przemiany człowieka i jego odrodzenia
3 marca, godz. 11:00, ZCDN

Zagadnienia:

Wawel w kulturze i myśli polskiej – związki Wawelu z Akropolem – Wyspiański jako filozof dziejów i historyk sztuki; plany przebudowy wzgórza wawelskiego i próba wyznaczenia nowego centrum sztuki, nauki, edukacji i filozofii polskiej.

Samotność Wyspiańskiego: los – dola – przeznaczenie – samotna wielkość Artysty. Osobowość Wyspiańskiego i problemy narastające około 1903 roku jako źródło wytężonej pracy artystycznej.

Rytmy nocy i rytmy dnia w Akropolis i innych dramatach tego czasu: Powrót Odysa i Achilles; sensy greckie i hebrajskie w Akropolis.

Czytanie fragmentów dramatu (didaskalia, wybrane sceny z poszczególnych aktów i ich interpretacja).

Akropolis w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i w reżyserii Anny Augustynowicz – spektakl nadziei na odrodzenie polskiego teatru współczesnego: o czystości inwencji, słowa, myśli i sposobie przedstawienia świata dramatu.

„Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego: wizja świata – sny kultury – Zmartwychwstanie
3 marca, godz. 16:00, ZCDN

Zagadnienia:

Wyspiański – los artysty około 1903 roku; Wawel jako miejsce i idea Polski współczesnej i mitu Polski; uniwersalne znaczenie Wawelu – Akropolu; Katedra wawelska w stanie remontu i restauracji – różne projekty, wiele kłótni, plany przebudowy wzgórza wawelskiego; Artysta – Inny Obcy i Inny Bliźni.

Akropolis – właściwy początek nowoczesnego dramatu i współczesnego teatru; sen jako tworzywo i temat dramatu; postaci: ich echa, podwojenia, sobowtóry, odbicia; nowe ujęcie czasu i przestrzeni w dramacie; kompozycja dzieła.

Teatr jako miejsce spotkania podstawowych tradycji europejskich: hebrajskiej i helleńskiej oraz świata wyobrażeń prasłowiańskich i chrześcijańskich związanych z polską kulturą; syntetyczne ujęcie Wyspiańskiego.

Co to jest Zmartwychwstanie; los i praca w życiu i myśli Wyspiańskiego; Wawel – Katedra i dzieło sztuki jako obraz i „figura idei Zmartwychwstania i autokracji”( koncepcja Ewy Miodońskiej-Brookes).
Śmierć – sen – wybawienie w dramatach i sztukach plastycznych Wyspiańskiego.

Krótki przegląd interpretacji teatralnych Akropolis, ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji Teatru Rapsodycznego (Mieczysław Kotlarczyk) i Teatru Laboratorium (Jerzy Grotowski).

Anna Augustynowicz i jej praca nad Akropolis w zespołowej pracy Teatru Współczesnego w Szczecinie – od marzeń do realności sceny.

Wstęp na wykłady jest wolny!

***

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Celem Konkursu jest wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieranie po­szukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.

W Konkursie biorą udział zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe realizacje polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymały dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonała Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji na stronie: www.klasykazywa.pl

 

logomkidn_01_cmyk

it_logotyp_mini

250_lat_logo