Gala-12

Życzenia w imieniu Miasta Szczecina Annie Augustynowicz i Mirosławowi Gawędzie przekazuje Krzysztof Soska, fot. P. Nykowski