Scenografowie we Współczesnym

Joanna Martyniuk, Miejski collage- Przejście podziemne 2014

Joanna Martyniuk, Miejski collage: Przejście podziemne 2014

Od najbliższej soboty, przed wejściem na widownię teatru, będzie można oglądać prace studentów scenografii, uczestników ubiegłorocznego pleneru, dla których inspiracją był Szczecin i praca z aktorem, Arkadiuszem Buszko. Wernisaż w sobotę o godz. 18:00.

Wystawa poplenerowa studentów przygotowana w Pracowni Projektowania Scenografii II pod kierunkiem dr hab. Bohdana Cieślaka i asystenta mgr Tomasza Ryszczyńskiego prezentuje wyselekcjonowany plon kilkudniowej pracy w przestrzeni Szczecina (Miejski collage) oraz warsztatu rysunkowego przeprowadzonego z aktorem Teatru Współczesnego w Szczecinie Arkadiuszem Buszko (Studium rysunkowe ruchu aktora).

Elementem łączącym obydwie części pracy jest plastyczne nawiązanie do surrealistycznej formy wypowiedzi czyli kolażu. Kolaż (fr. collage) to łączenie – z pozoru nieprzystających do siebie – części tak, aby w efekcie powstała kompozycja o surrealnym klimacie.

Miejski collage to prace przedstawiające podjętą przez studentów próbę „zmontowania na nowo” miasta za pomocą zaobserwowanych podczas pleneru sytuacji czy motywów. Podczas warsztatów z aktorem studenci rejestrowali jego ruch i ekspresję, mając jako kontekst zestaw kolaży muzycznych wybitnego polskiego kompozytora Eugeniusza Rudnika.

Kilkanaście plansz z kolażami oraz wideo wypełni przestrzeń przed wejściem na widownię dużej sceny TW. Wystawa będzie prezentowana również w czasie zaczynającego się wkrótce festiwalu Kontrapunkt oraz podczas pokazu spektakli Teatru Współczesnego w najbliższych tygodniach.

Autorami prac są studenci: Anna Kaczkowska, Martyna Karpeta, Marta Nowak, Justyna Brzyncka, Joanna Martyniuk, Sandra Wawrzyn, Maciej Najmowicz, Radosław Lipiński.