LINCZ

Fotos z filmu "Lincz" - pierwszy od prawej Jacek Polaczek