Jacek St. Buras z nagrodą specjalną miesięcznika „Teatr”

Jacek St. Buras, fot. portliteracki.pl

Jacek St. Buras, fot. portliteracki.pl

Jacek St. Buras, tłumacz od wielu lat współpracujący z Teatrem Współczesnym w Szczecinie otrzymał nagrodę specjalną miesięcznika „Teatr” dla „wybitnego tłumacza, krytyka literackiego i pisarza, który przyswoił polskiemu teatrowi arcydzieła literatury niemieckojęzycznej, dawnej i współczesnej”.

Coroczne nagrody miesięcznika „Teatr” przyznawane są za dokonania mające miejsce w ubiegłym sezonie. W tym roku czasopismo teatralne wyróżniło reżysera Pawła Passiniego (Nagroda im. Konrada Swinarskiego), a nagrody dla najlepszych aktorów (Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza) otrzymali: Krystyna Janda i Łukasz Lewandowski. Jacek Buras otrzymał wyróżnienie specjalne, za swą wieloletnią działalność.

Jacek St. Buras jest autorem licznych przekładów niemieckojęzycznej liryki (m.in.  Bertolta Brechta, Georga Trakla, Güntera Grassa), eseistyki (m. in. Petera Handkego, Friedricha Dürrenmatta), prozy m. in. Gerta Hofmanna, Christopha Ransmayra, Hermanna Burgera, Roberta Schindela, Thomasa Glavinica) oraz blisko 70 sztuk teatralnych (m.in. Gottholda Ephraima Lessinga, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Heinricha von Kleista, Bertolta Brechta,  Ödöna von Horvátha, Friedricha Dürrenmatta, Heinera Müllera, Thomasa Bernharda, Wernera Schwaba, Marlene Streeruwitz, Dei Loher).

Tłumacz współpracował z Teatrem Współczesnym w Szczecinie wielokrotnie przekładając dla Anny Augustynowicz sztuki: „Moja wątroba jest bez sensu, albo zagłada ludu” Wernera Schwaba, „Rowerzystów” Volkera Schmidta oraz „Baala” Bertolda Brechta (realizacja w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu). Jacek Buras przełożył także „Judytę” Friedricha Hebbla na potrzeby realizacji Wojciecha Klemma. W tym roku tłumacz przygotował dla szczecińskiego teatru przekład tekstu Ödöna von Horvátha „Po sezonie”, który zrealizuje Grażyna Kania. Premiera 18 stycznia na dużej scenie.