Konkurs

KONKURS LITERACKI na twórczą interpretację spektaklu „Akropolis”

Regulamin konkursu:

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Teatr Współczesny w Szczecinie, konkurs jest częścią działań edukacyjnych realizowanych w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

II. CELE KONKURSU

Głównymi celami konkursu są:

  • zachęcenie do twórczej interpretacji dzieł teatralnych
  • podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia tekstów o teatrze i dla teatru
  • promocja polskich tekstów klasycznych

III. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół gimnazjalnych
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I KATEGORIE PRAC

1. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość tekstów odnoszących się do spektaklu „Akropolis“ Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Anny Augustynowicz. Prace (nieprzekraczające 3 stron znormalizowanego maszynopisu) będą oceniane w następujących kategoriach:

  • recenzja ze spektaklu
  • esej tematyczny związany ze spektaklem „Akropolis“

2. Najlepsze prace zostaną opublikowane w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje“ oraz na teatralnym blogu (blog.wspolczesny.szczecin.pl).

3. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej opatrzonej imieniem i nazwiskiem (nazwą szkoły, nazwiskiem nauczyciela prowadzącego oraz mailem i telefonem kontaktowym uczestnika ) na adres mailowy horyzont@wspolczesny.szczecin.pl Prace można składać́ także osobiście na portierni Teatru Współczesnego (od ulicy Szczerbcowej) z adnotacją DZIAŁ LITERACKI, bądź przesyłać pocztą na adres Dział Literacki, Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, z dopiskiem Konkurs Literacki.

4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę na nieodpłatną publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej Organizatora www.wspolczesny.szczecin.pl/edukacja zakładka: konkurs, czyli właśnie tu! Oświadczenie

V. TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 20 marca 2015. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 4 maja (po tym terminie prace nie będą przyjmowane). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 czerwca 2015 na stronie internetowej teatru www.wspolczesny.szczecin.pl/edukacja zakładka: konkurs. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej również drogą mailową lub telefoniczną.

VI. NAGRODY

Nagrodami w konkursie są wydawnictwa teatru oraz bilety na spektakle i premiery Teatru Współczesnego.
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ufunduje nagrodę specjalną dla nauczyciela prowadzącego, który będzie opiekunem naukowym autora zwycięskiej pracy.

VII. KOMISJA KONKURSOWA

1. Nadesłane prace oceniać będzie komisja w składzie:
Agnieszka Gruszczyńska (wicedyrektor ds. rozwoju i wspomagania w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
Tomasz Kaczorowski (asystent reżysera przy spektaklu „Akropolis“)
Ewa Madruj (polonistka, dział współpracy z mediami TW)
Anna Rogozińska–Nowak (dział literacki TW)

VIII. PARTNERZY:

Partnerem konkursu jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Literacki Teatru Współczesnego. Zapytania (wyłącznie w formie mailowej) prosimy kierować pod adres: horyzont@wspolczesny.szczecin.pl

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

logomkidn_01_cmyk

it_logotyp_mini

250_lat_logo