Wystawa

Wycieczka, czyli Witold Gombrowicz w Szczecinie, (tylko w Teatrze Współczesnym)

Wystawa w przestrzeni budynku na Wałach Chrobrego (duże foyer) obrazująca obecność tekstów Witolda Gombrowicza na scenie Teatru Współczesnego. Cztery spektakle, cztery opowieści zawarte w spektaklach „Operetka”, „Opętani”, Historia” (reż. Ryszard Major) oraz „Iwona, księżniczka Burgunda” (reż. Anna Augustynowicz). Na wystawie – materiały archiwalne (zdjęcia, afisze, plakaty, scenariusze), a także możliwość nauczenia się słynnego ruchu scenicznego stworzonego przez Ryszarda Majora.

opracowanie plastyczne wystawy: Grzegorz Małecki

it_t_69547

Jacek Zawadzki, Grażyna Madej, Jacek Polaczek w „Opętanych” w reż. Ryszarda Majora, fot. J. Fijałkowski