Debata po spektaklu „Mad Women”

„Mad Woman", na fot. Magdalena Myszkiewicz, Ewa Sobczak. Magdalena Wrani-Stachowska, fot. P. Nykowski

„Mad Women”, na fot. Magdalena Myszkiewicz, Ewa Sobczak. Magdalena Wrani-Stachowska, fot. P. Nykowski

Zapraszamy na kolejną dyskusję w ramach projektu PIKSELOZA. Temat rozmowy tym razem brzmi: „Mad Women”, czyli nowe opowieści o kobietach. Spotykamy się 12 marca o godz. 20:30 (po prezentacji spektaklu „Mad Women”) na Malarni.

Spektakl „Mad Woman” będzie punktem wyjścia do debaty na temat nowych ról kobiet we współczesnym społeczeństwie. Będziemy przyglądać się sposobom opowiadania o świecie kobiet oraz mówić o poszukiwaniu języka, który próbuje dotknąć tematów niełatwych, obarczonych stereotypami i językowymi kliszami.

Goście dyskusji:

Agata Zawiszewska – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w zakładzie literatury polskiej XX i XXI wieku, badaczka pisarstwa kobiet

Joanna Ostrowska – doktor nauk o komunikacji i poznaniu, adiunkt w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, krytyk teatralna

Barbara Wiśniewska – reżyserka spektaklu „Mad Women”, absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej, debiutowała w kwietniu ubiegłego roku w Teatrze Studio w Warszawie

Natalia Mołodowiec – dramatopisarka, autorka dramatu „Mad Women”, który jest jej debiutem na scenie teatru dramatycznego

Prowadzenie: Kamila Paradowska, Piotr Ratajczak

PIKSELOZA: Projekt kuratorski Piotra Ratajczaka, program Teatru Współczesnego w Szczecinie polegający na realizacji cyklu przedstawień na Scenie Malarnia, których twórcami są interesujący reżyserzy młodego pokolenia. Projekt obejmuje realizację niskobudżetowych spektakli wychodzących naprzeciw dzisiejszym lękom i obawom dotyczącym przyszłości naszego świata. Prezentacje spektakli dopełniają wydarzenia kontekstowe: dyskusje, warsztaty, projekcje filmów. W ramach projektu zrealizowano do tej pory dwa tytuły: „Tollgatan. Ulica Trolli” oraz „Mad Women”. Wkrótce rozpoczną się próby do nowego tytułu w cyklu: „Historia T-shirta”.