2

Wojciech Sandach jako Ksiądz Józek w „Skoczni w Jerozolimie", zdjęcie z próby, fot. Piotr Nykowski