Augustynowicz w plebiscycie 25-lecia

Anna Augustynowicz

Anna Augustynowicz, fot. B. Sowa

Dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego została nominowana przez redakcję „Gazety Wyborczej” do tytułu „Człowiek – 25-lecia”.

Plebiscyt ogłoszony przez szczeciński oddział dziennika składa się z kilku etapów. Pierwszy to nominacje przyznawane wydarzeniom i wybitnym osobowościom z regionu zachodniopomorskiego przez redakcję „Gazety”. Anna Augustynowicz znalazła się tam m.in. obok lekarza prof. Jana Lubińskiego, pisarki Ingi Iwasiów, ludzi kultury i lokalnych działaczy politycznych oraz przedsiębiorców. Wśród wydarzeń wyróżniono m.in. upadek stoczni, powołanie Akademii Sztuki, czy powstanie zespołu Hey. Obecność dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie w zestawieniu najważniejszych postaci regionu uzasadniono słowami:

Anna Augustynowicz – stworzyła teatr znany w całej Polsce. Podczas jubileuszu 20-lecia jej pracy w Teatrze Współczesnym krytyk teatralny Maciej Nowak trafnie powiedział o niej: „To jest reżyserka wolnej Polski. Jest wzorem inteligenta polskiego po 1989 r.”

Kolejny etap plebiscytu to zbieranie nowych nominacji – zarówno od już nominowanych, jak i ważnych osobowości ze Szczecina i okolic oraz czytelników „Gazety”. Anna Augustynowicz, zapytana o swoje typy dotyczące postaci i wydarzenia 25-lecia, wskazała na Annę Garlicką (od 1998 roku dyrektor szczecińskiego przeglądu teatralnego Kontrapunkt) oraz budowę Teatru Lalek „Pleciuga”, tak uzasadniając swój wybór:

Wydarzenie 25-lecia to powstanie nowej siedziby Teatru Lalek „Pleciuga”. Wydarzenie bez precedensu w ostatnim czasie w Polsce – wybudowany według najnowszych standardów budynek teatralny pozwalający myśleć o instytucji, jaką jest teatr, w sposób kompleksowy – jako o miejscu prezentacji teatralnych, festiwali, działań edukacyjnych, wpisujący się w ideę tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej w centrum miasta, skupiającej wokół życia artystycznego całe rodziny – od najmłodszych do najstarszych.

Człowiek 25-lecia – Anna Garlicka, dyrektor szczecińskiego Kontrapunktu, festiwalu, który pod jej przewodnictwem od 1998 zyskał nowy, dostrzeżony i doceniony przez krytykę i publiczność kształt (m.in. poszerzony o prezentację spektakli berlińskich). Anna Garlicka jest doskonałym menedżerem kultury, zarządzającym ogromnym zespołem ludzi z kilku teatrów, dbającym o każdy element przeglądu – kontakty międzynarodowe, finansowanie, wydawnictwa i kwestie artystyczne. Dzięki Annie Garlickiej i jej modelowej współpracy z komisją artystyczną, festiwal zyskał nowy wymiar – otwarty na teatr poszukujący, nowoczesny, teatr głównego nurtu i alternatywy.

15 stycznia zostanie ogłoszona ostateczna lista kandydatów, a do końca lutego będzie trwało głosowanie wśród czytelników „Gazety”.

W 2009 roku Anna Augustynowicz zwyciężyła plebiscyt pod nazwą „20 lat RP. Pochwalmy się!”, który miał za zadanie wyłonić najważniejsze wydarzenia i postaci okresu 1989–2009 w dwudziestu kategoriach. Augustynowicz zwyciężyła w kategorii „Człowiek”, czyli „osoba/postać, której działalność jest powodem do dumy mieszkańców regionu”.