„Akropolis” na Dzień Solidarności z Uchodźcami

"Akropolis" w reż. Anny Augustynowicz, scena zbiorowa, fot. P. Nykowski

„Akropolis” w reż. Anny Augustynowicz, scena zbiorowa, fot. P. Nykowski

Teatr Współczesny w Szczecinie 15 października pokaże „Akropolis” – spektakl pytający o polską wspólnotę narodową oraz jej przyszłość. Przedstawienie wpisuje się w ogólnopolskie obchody Dnia Solidarności z Uchodźcami. W teatrze widzowie otrzymają ulotki ze specjalnym apelem oraz informacją jak pomóc uchodźcom. Specjalna pula biletów w promocyjnej cenie 9 zł.

dzien-soli

Dzień 15 października 2015 w instytucjach publicznych, w placówkach kultury, w organizacjach pozarządowych i w mediach ogłoszony został Dniem Solidarności z  Uchodźcami. W tym dniu chcemy powiedzieć wszystkim, którzy uciekają ze swojej ojczyzny przed wojną, chaosem, głodem, pożogą i nędzą: „Jesteście u nas mile widziani!” Bo Polska znana jest z gościnności i solidarności. Bo los uchodźcy i emigranta wpisany jest w naszą kulturę i historię. Bo potrafiliśmy i potrafimy okazać innym pomoc i współczucie.

„Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego w reż. Anny Augustynowicz powraca na scenę teatru po kilku miesiącach. Premiera spektaklu odbyła się w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego „Klasyka Żywa”, którego zadaniem jest wprowadzenie na teatralne sceny ważnych dla kultury polskiej, będących na marginesie głównego nurtu, wybitnych tekstów literackich. Premiera z udziałem całego zespołu Teatru Współczesnego oraz aktorów gościnnych to piąte spotkanie reżyserki Anny Augustynowicz z dramaturgią Wyspiańskiego.

Przy okazji premiery powstał również bogaty program edukacyjny, z którego elementów nadal można korzystać sięgając do strony poświęconej edukacji w ramach „Klasyki Żywej”. Znajdziemy tam scenariusze lekcji, teksty omawiające utwór autorstwa prof. Włodzimierza Szturca, krótkie wprowadzenia przygotowane dla czytelników bloga teatru, infografikę, czy recenzje młodzieży biorącej udział w konkursie literackim.

Autor „Akropolis” podejmuje odważny dialog z tradycją, walczy o własną wizję Wawelu, mówiąc tym samym o własnej wizji polskości, będąc przeciwko narodowej tożsamości uwikłanej w ciągłe stąpanie po cmentarzach. Wyspiański, ożywiając symbole europejskiej kultury, stoi po stronie życia, działania, obywatelskiej odwagi w podejmowaniu wyzwań przyszłości. Spektakl może być szczególnie aktualny właśnie dziś – kiedy zdajemy egzamin z budowania europejskiej wspólnoty pomimo różnic, kiedy świat, w którym żyjemy ulega znaczącym przemianom.

Więcej informacji na temat pomocy dla uchodźców oraz akcjach wspierających na stronie: uchodzcymilewidziani.com