100 tysięcy na ożywianie klasyki

Po doskonale przyjętym "Weselu" Anna Augustynowicz zrealizuje w przyszłym seoznie "Akropolis" Wyspiańskiego, fot. W. Piątek

Po doskonale przyjętym „Weselu” Anna Augustynowicz zrealizuje w przyszłym seoznie „Akropolis” Wyspiańskiego, na  fot. na pierwszym planie: A. Januszewska (Chochoł), fot. W. Piątek

Teatr Współczesny otrzymał aż dwie rekomendacje w Konkursie „Klasyka Żywa”. Ministerstwo kultury dofinansuje dwie przyszłoroczne premiery – „Akropolis” i „Świadkowie albo nasza mała stabilizacja”. 

Mirosław Gawęda, dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie, odebrał w Warszawie dwie rekomendacje dla projektów zgłoszonych przez teatr do Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”, organizowanego z okazji jubileuszu 250-lecia istnienia teatru publicznego w Polsce. Podwójna rekomendacja to ogromny sukces teatru. Poza szczecińskim teatrem tylko jedna scena w Polsce – Teatr Wybrzeże z Gdańska, otrzymała dofinansowanie dwóch złożonych do konkursu projektów.

Konkurs,  przeprowadzany w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, rozpoczął się 26 września 2013 roku i przebiega w dwóch etapach: „Konkursie projektów” oraz „Konkursie inscenizacji”. Rekomendowane do realizacji projekty Teatru Współczesnego  to: „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Anny Augustynowicz (planowana premiera: luty 2015) oraz „Świadkowie albo nasza mała stabilizacja” Tadeusza Różewicza w reżyserii Katarzyny Szyngiery (planowana premiera: styczeń 2015). Projektom przyznano wsparcie finansowe w wysokości 60 i 40 tysięcy złotych.

Dla Anny Augustynowicz będzie to piąte spotkanie z twórczością Stanisława Wyspiańskiego i jednocześnie domknięcie tryptyku tekstów, w którego skład wchodzą „Wesele”, „Wyzwolenie” i właśnie „Akropolis”. Do tej pory z największym uznaniem spotkała się realizacja „Wesela” (na zdjęciu). Augustynowicz zdobyła swoim spektaklem kilkanaście nagród na Festiwalu „Wyspiański” w Krakowie i na innych festiwalach, a kilka miesięcy później przedstawienie ruszyło w trasę po Polsce.

Znanym i cenionym tekstem Tadeusza Różewicza zadebiutuje na szczecińskiej scenie młoda absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej, Katarzyna Szyngiera, która pracowała m.in. jako asystentka Anny Augustynowicz przy realizacji „Kaliguli” – koprodukcji Teatru im. Jaracza w Łodzi i Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Konkurs „Klasyka Żywa” ma za zadanie popularyzację klasyki literatury polskiej, w  szczególności tekstów zapomnianych, wśród dzisiejszych odbiorców sztuki scenicznej, zwiększenie zainteresowania współczesnych twórców teatralnych polską klasyką, jej znaczeniem dla rozumienia dnia dzisiejszego, jej potencjałem intelektualnym i kulturotwórczym, wzbogacenie oferty repertuarowej teatrów, poprzez stworzenie warunków do realizacji odkryć repertuarowych – tekstów nigdy nie wystawianych lub bardzo rzadko granych na polskich scenach.

Kto jeszcze otrzymał rekomendacje i jakie teksty pojawią się na polskich scenach dzięki konkursowi można przeczytać na stronie portalu e-teatr.pl.